United States,California,Sunland Gor
27-10-16 15 Hits

AGENTS/DISPATCHERS Needed for Transportation Chain Management and Trucking Logistic Company - Los Angeles, CA ԴԻՍՊԵՏՉԵՐ/ԳՈՐԾԱԿԱԼDUTIES: Negotiating and booking freights while developing rapport with customers. Scheduling truck drivers to pick up and deliver loads to customers. Ongoing monitoring of pickups and drop offs of loads to ensure timely delivery. Providing either written or oral updates to brokers/ customers. Staying up to date on current trends. Engaging in self-care as we believe informal and healthy work environment is the KEY to success. Great opportunity. Great working environment. Great pay.ABOUT US: We are only interested in serious candidates who are motivated to go above and beyond for their growth and success. Possess strong communication and negotiation skills. Negotiate rates with brokers and luck in the best rates to maximize profit. Ability to work Monday - Friday 5:00 AM - 2:00 PM. Basic computer skills. Պահանջվում է դիսպետչեր/գործակալ տրանսպորտային ընկերությունում: Պետք է կազմի բեռների տեղափոխման ցուցակ վարորդների համար, քննարկի և համաձայնեցնի արժեքները բրոկերների հետ և այլն: Մանրամասների համար զանգահարել 310-504-4214:

  Send Message

Related ads

Social Worker and Assistant Needed for HDAC -ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂ և ԱՍԻՍՏԵՆՏ

Adult day healthcare center is looking for social worker with bachelor degree and social worker assistant. Please FAX your resume or call.Պահանջվում է սոցիալական աշխատող և ասիստենտ տարեցների առողջապահական կենտրոնում: Ուղարկեք ռեզյումեն FAX-ով՝… United States,California,Los Angeles

2005 TOYOTA PIRUS

One of the best things about this Hybrid Vehicle is something you can't see but you'll be thankful for it every time you pull up to the pump** Where are you going to stumble upon a nicer BASE at this price? 2005 Toyota Prius , clean title , clean inside… United States,California,Sunland

Front Desk for Physical Therapy Clinic - ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂ

A fast growing physical therapy clinic in Glendale/Montrose is looking for a Front Desk Receptionist. We are seeking people who are warm, caring and have exceptional interpersonal and organization skills. The ideal candidate will have experience billing… United States,California,Glendale

Very Nice House for Rent in Sunland - Վարձով է Տրվում Գեղեցիկ Տուն

This is a very nice and cozy house located in Sunland, Its 2 bedroom, 1 bath room, and one additional small room under the first room. 700 sq foot and big garden in front. 4600 sq ft yard. more pictures available upon request. This house is ready first of… United States,California,Sunland

It's a relief to fin

It's a relief to find somoene who can explain things so well United States,Indiana,JrZuyBwu,KELV7m3ar

Report this ad

© 2019

ArmenianCA