United States,California,Van Nuys 1 and Only Insurance Services
27-10-16 6 Hits

1 and Only Insurance Services is looking to bring someone to the team that wants to grow with the company as a career. If you have worked in the insurance industry and have knowledge of commercial insurance then email or fax us your resume [email protected]Պահանջվում է գրասենյակային աշխատող ապահովագրական ընկերությունում: Եթե ունեք աշխ. փորձ այս բնագավառում և ծանոթ եք Կոմերցիոն ապահովագրությանը ուղարկեք ռեզյումեն կամ զանգահարեք : Licence is not required but MUST HAVE AUTO, HOME OR COMMERCIAL INSURANCE EXPERIENCE. Knowledge on FSC rater, thrive to grow and share on knowledge. 818-988-9596

13762 Victory Blvd

  Send Message

Related ads

AGENTS/DISPATCHERS Needed for Transportation and Trucking Company ԴԻՍՊԵՏՉԵՐ/ԳՈՐԾԱԿԱԼ

AGENTS/DISPATCHERS Needed for Transportation Chain Management and Trucking Logistic Company - Los Angeles, CA ԴԻՍՊԵՏՉԵՐ/ԳՈՐԾԱԿԱԼDUTIES: Negotiating and booking freights while developing rapport with customers. Scheduling truck drivers to pick up and… United States,California,Sunland

Teacher's Assistant (VAN NUYS)

Family Child Care in VAN NUYS is looking for a PART teacher's assistant. Must speak Russian/Armenian/English, be flexible, positive attitude, care for children and coordinate daily activities.If you are interested please call 818-667-3490. United States,California,Van Nuys

Painter helper

Pntrum em nerkarari oqnakani gordz. 31 tarekan em,unem @ntaniq, patasxanatu em ev ashxataser, bolor pastatxters orinakan en. Unem ashxatanqain porc auto body shoperum. Karoxem shushatxtel, polish anel, primer dnel, qandel [email protected] ev urish meqenai… United States,California,Van Nuys

Cashier and Host Needed for Pizzeria - ԴՐԱՄԱՐԿՂԻ ԱՇԽԱՏՈՂ

Cashier and host needed for pizzeria. Working hours - 11 am to 6 pm and 6 pm to 11 pm daily. Must be fluent in English.Շտապ պահանջվում է դրամարկղի աշխատող և հեռախոսազանգերին պատասխանող (ընդունել պատվերներ) աշխատակից: Աշխատանքային ժամերն են՝ 11 am - 6 pm և… United States,California,Van Nuys

Office Secretary/Dispatcher/Clerical Needed - ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂ/ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

lumbing office is looking for an office secretary/dispatcher for immediate hire. Candidate would need to multi-task and have great customer service skills. Please email resume only if you meet the job requirements.Շտապ պահանջվում է քարտուղար/գրասենյակային… United States,California,North Hollywood

Report this ad

© 2019

ArmenianCA