United States,California,Arcadia Armen
25-10-16 13 Hits

California Travel Transportation is looking to hire a Medical Biller. The office is located in city of Arcadia.Must be able to work from office.Must be able to work from 8am-5pm Monday - Friday.Must have Medical Billing License.Must have reliable form of transportation.Preferably bilingual: English, Armenian and Russian.Pay: negotiableIf interested please email a resume at [email protected]Պահանջվում է բժշկական հաշվապահ: Գրասենյակը գտնվում է Arcadia-յում: Աշխատանքը գրասենյակից է՝ Երկուշաբթիից հինգշաբթի առավոտյան 8ից երեկոյան 5-ը: Լիցենզիա ունենալը պարտադիր է, անգլերեն, հայերեն և ռուսերեն խոսելը՝ ցանկալի: Հետաքրքրվողները կարող են ուղարկել ռեզյումեն [email protected]

  Send Message

Related ads

Social Worker and Assistant Needed for HDAC -ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂ և ԱՍԻՍՏԵՆՏ

Adult day healthcare center is looking for social worker with bachelor degree and social worker assistant. Please FAX your resume or call.Պահանջվում է սոցիալական աշխատող և ասիստենտ տարեցների առողջապահական կենտրոնում: Ուղարկեք ռեզյումեն FAX-ով՝… United States,California,Los Angeles

Appointment Setter

$$$$$ Huge opportunity to make BIG $$$$$$One of Southern Florida's largest and fastest-growing solar and energy efficient home improvement company is looking to expand and add fresh talent to its Canvassing team.Hiring immediately, get paid every Tuesday.… United States,California,Los Angeles,Panorama City

AGENTS/DISPATCHERS Needed for Transportation and Trucking Company ԴԻՍՊԵՏՉԵՐ/ԳՈՐԾԱԿԱԼ

AGENTS/DISPATCHERS Needed for Transportation Chain Management and Trucking Logistic Company - Los Angeles, CA ԴԻՍՊԵՏՉԵՐ/ԳՈՐԾԱԿԱԼDUTIES: Negotiating and booking freights while developing rapport with customers. Scheduling truck drivers to pick up and… United States,California,Sunland

Front Desk for Physical Therapy Clinic - ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՂ

A fast growing physical therapy clinic in Glendale/Montrose is looking for a Front Desk Receptionist. We are seeking people who are warm, caring and have exceptional interpersonal and organization skills. The ideal candidate will have experience billing… United States,California,Glendale

It's a relief to fin

It's a relief to find somoene who can explain things so well United States,Indiana,JrZuyBwu,KELV7m3ar

Report this ad

© 2019

ArmenianCA