United States,California,Glendale customerservice
16-09-16 7 Hits

Reputable Glendale pharmacy seeking an experienced pharmacy technician. Must be able to multi-task in a fast paced environment. Required hours Tuesday-Friday 9:30am-6pm. and Saturdays 10:30am-5pm.Please send your resume.Experience: minimum 2 years pharmacy technician Required: Valid California Pharmacy Tech. License. Պահանջվում է դեղագործի օգնական Գլենդելում գտնվող դեղատանը: Աշխ. ժամերն են՝ երեքշաբթի-ուրբաթ. 9:30am-6pm և շաբաթ՝ 10:30am-5pm. 323-666-0414

  Send Message

Related ads

Looking For A Part Time Job From Home (Glendale)

Hi, my name is Hayk, I am 39 years old. Looking for a part time job from home. Like, telecommuting or teleworker in sales companies, customer service representatives and theme researches (I have long experience also in surveys). I have computer skills as… United States,California,Glendale

Part time after afternoon

Hi!My name is Marine,I am looking PT job after afternoon ,I am looking for front deck administrator,registers,cashier,cook helper,also I am looking PT helper,I can meet your child from school,kidsgarden,stay with them at home,take care,while parents not… United States,California,Glendale

US Prime Dental Clinic

General & Cosmetic Dentistry(818) 732-7717http://usprimedental.com/ United States,California,Glendale

Looking for a job(preferable as tutor) Փնտրում եմ ուսուցչի աշխատանք

I will give individual math lessons. I speak Armenian,Russian and English.Have big experiance of teacher. Կպարապեմ մաթեմատիկա ցանկացած տարիքի երեխայի հետ,ունեմ մեծ աշխատանքային փորձ:818-294-8616 United States,California,Glendale

Admin/Office

Hi! My name is Lusine. I’m looking for any job, such as: front desk administrator, teacher, photo editor. I speak Armenian, Russian and basic English. My computer skills: Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Surfer, Corel Draw, Adobe Photoshop,… United States,California,Glendale

Report this ad

© 2019

ArmenianCA