The best place to find work is with our job offers. Also you can ask for work in the 'Need' section.

Publish new advertisement
United States,California,Van Nuys

Cashier and Host Needed for Pizzeria - ԴՐԱՄԱՐԿՂԻ ԱՇԽԱՏՈՂ

  • Publish Date: 17-10-16

Cashier and host needed for pizzeria. Working hours - 11 am to 6 pm and 6 pm to 11 pm daily. Must be fluent in English.Շտապ պահանջվում է դրամարկղի աշխատող և հեռախոսազանգերին պատասխանող (ընդունել պատվերներ) աշխատակից: Աշխատանքային ժամերն են՝ 11 am - 6 pm և…

Read more
United States,California,Los Angeles

Quality Painter

  • Publish Date: 05-10-16

Quality Painter - Painting Services (Los Angeles) Quality painter. I work neat, clean and on time. I fix holes and cracks before painting. I can move furniture and take pictures off the walls if needed. I can do exterior as well as interior.Free Estimates…

Read more

© 2019

ArmenianCA