United States,California,Glendale Arman Beglaryan
28-08-16 5 Hits

Piano tuner experience 10 years

  Send Message

Related ads

Looking For Delivery or Transportation Job

I am a 30 year old male living in Glendale looking for a driving delivery job310-498-3147 United States,California,Glendale

Looking For A Caregiver Job- Փնտրում եմ Խնամակալի Աշխատանք

Barev dzez. I'm anune Gayane e. Pntrum en xnamqi kariq unecox tatiki, miayn te voch gisherayin. Ashxatel em ceranocum, xnamqi tak tatikner em unecel. Ete hetqrqrvqac eq zangahareq, manramasnutyunneri masin kxosenq. Kanxav shnorhakal em. P.S. Karox em gal… United States,California,Glendale

Looking for a job(preferable as tutor) Փնտրում եմ ուսուցչի աշխատանք

I will give individual math lessons. I speak Armenian,Russian and English.Have big experiance of teacher. Կպարապեմ մաթեմատիկա ցանկացած տարիքի երեխայի հետ,ունեմ մեծ աշխատանքային փորձ:818-294-8616 United States,California,Glendale

Looking for a driving delivery transport job

Im 50 year old male living in glendale looking for a driving delivery transport job818-937-9439 United States,California,Glendale

Looking for any Part-Time job in Glendale

Hello, my name is Emily. I am looking for any kind of Part-Time job in Glendale. I am 20 years old and have a lot of experience in different fields; flower shop, markets, health offices, financial offices. I speak Armenian, Russian and English. I can work… United States,California,Glendale

Report this ad

© 2019

ArmenianCA